Onderstaand vind u de instellingen voor javascript voor diverse browsers.

Nederlands:

Internet Explorer (6.0)
1.Klik op het menu 'Extra'.
2.Kies 'Internet-opties'.
3.Klik op de tab 'Beveiliging'.
4.Klik op 'Aangepast niveau'.
5.Ga naar het gedeelte over scripts (bijna onderaan).
6.Selecteer bij 'Actief uitvoeren van scripts' de optie 'Inschakelen' en klik op OK.

Netscape Navigator (4.8)
1.Klik op het menu 'Edit'.
2.Kies 'Preferences'.
3.Kies 'Advanced'.
4.Kies 'Scripts & Plugins'.
5.Vink het selectievakje 'Enable JavaScript' aan en klik op OK

Mozilla Firefox (1.0)
1.Klik op het menu 'Tools'.
2.Kies 'Options'.
3.Kies 'Web Features' in het linker navigatievak
4.Vink het selectievakje bij 'JavaScript inschakelen' aan en klik op OK.

Mozilla Firefox (1.5)
1.Klik op het menu 'Tools'.
2.Kies 'Options'.
3.Kies 'Content' in het bovenste navigatievak.
4.Vink het selectievakje bij 'JavaScript inschakelen' aan en klik op OK.

Apple Safari (1.0)
1.Klik op het menu 'Safari'.
2.Kies 'Preferences'.
3.Kies 'Security'.
4.Vink het selectievakje naast 'Enable JavaScript' aan.

Englisch:

Internet Explorer (6.0)
1.Select 'Tools' from the top menu
2.Choose 'Internet Options'
3.Click on the 'Security' tab
4.Click on 'Custom Level'
5.Scroll down until you see section labled 'Scripting'
6.Under 'Active Scripting', select 'Enable' and click OK

Netscape Navigator (4.8)
1.Select 'Edit' from the top menu
2.Choose 'Preferences'
3.Choose 'Advanced'
4.Choose 'Scripts & Plugins'
5.Select the 'Enable JavaScript' checkbox and click OK

Mozilla Firefox (1.0)
1.Select 'Tools' from the top menu
2.Choose 'Options'
3.Choose 'Web Features' from the left navigation
4.Select the checkbox next to 'Enable JavaScript' and click OK

Mozilla Firefox (1.5)
1.Select 'Tools' from the top menu
2.Choose 'Options'
3.Choose 'Content' from the top navigation
4.Select the checkbox next to 'Enable JavaScript' and click OK

Apple Safari (1.0)
1.Select 'Safari' from the top menu
2.Choose 'Preferences'
3.Choose 'Security'
4.Select the checkbox next to 'Enable JavaScript'